Theo WHO, gần đây có nhiều quốc gia trên Thế Giới cải cách hệ thống y tế nhằm hướng đến mục tiêu cải thiện hiệu quả  hệ thống y tế. Tuy nhiên, phương pháp đo lường hiệu quả hệ thống y tế ở mỗi quốc gia là vấn đề còn tranh cãi và bàn luận. 

Việc đo lường này, đòi hỏi phải thiết kế một khung dữ liệu, cần thu thập một cách rõ ràng nhằm xác định các mục tiêu đưa ra  so với kết quả thực tế của một hệ thống y tế.

Nghiên cứu của nhóm tác giả WHO căn cứ vào các nhóm dữ liệu đánh giá gồm cải thiện sức khỏe của dân số (cả về mức độ đạt được và phân phối); khả năng đáp ứng của hệ thống y tế đối với những kỳ vọng chính đáng của người dân; sự công bằng trong tài chính y tế và bảo vệ rủi ro tài chính đối với người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế, không bị nghèo hoá và tổn thất tài chính nghiêm trọng.

Kết quả cho thấy, hiệu quả hệ thống y tế của Pháp đứng đầu bảng xếp hạng. Trong số 10 quốc gia có hệ thống y tế hiệu quả nhất có 2 quốc gia ở Châu Á gồm Singapore và Nhật Bản.

Việt Nam đứng thứ 160/191 quốc gia được đánh giá và xếp hạng. Hai quốc gia láng giềng của Việt Nam lần lượt Lào xếp thứ 165 và Campuchia 174.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY