Theo Sở Y tế TP.HCM qua khảo sát mức độ không hài lòng tại các bệnh viện thông qua  hệ thống phần mềm tổng hợp, phân tích dữ liệu cho thấy số ý kiến không hài lòng ở cả 15 khâu trong tháng 3 có giảm. Tuy nhiên, khâu làm thủ tục đăng ký khám vẫn đứng đầu về mức độ không hài lòng của người bệnh.

Cụ thể, trong tháng 3 – 2018 có tổng cộng 1.441 lượt ý kiến không hài lòng theo 15 nội dung khảo sát tại các bệnh viện công lập, giảm 35,8% so với tháng 2 (có 4.015 lượt). So với các tháng trước ý kiến không hài lòng ở khâu làm thủ tục đăng ký khám có giảm nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất. Kế đến là thái độ ứng xử, giao tiếp của nhân viên bệnh viện, thời gian chờ làm xét nghiệm.

Theo Sở Y tế, Sở đã triển khai hệ thống kiôt giúp người bệnh phản ảnh ý kiến không hài lòng sau khi khám chữa bệnh tại các khoa khám bệnh của 51 bệnh viện công lập từ tháng 5-2017.  Trong tháng đầu tiên triển khai kiôt có 15.460 lượt ý kiến phản ảnh. Sau 8 tháng triển khai, số lượt ý kiến không hài lòng giảm 2,5 lần so với tháng đầu triển khai.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY