Phòng xét nghiệm được đặt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, là cơ sở đầu tiên ở VN được giao nhiệm vụ thu thập, phân tích các số liệu về kháng kháng sinh, các trường hợp đề kháng mới. 

Sau khi đi vào hoạt động, phòng xét nghiệm này sẽ có khả năng xác định kiểu hình và kiểu gen liên quan tới các chủng vi khuẩn kháng kháng sinh phân lập từ các bệnh viện; điều phối hoạt động ngoại kiểm định danh và kháng sinh đồ trong các bệnh viện; phát triển phương pháp chẩn đoán căn nguyên gây bệnh, tính chất kháng kháng sinh bằng kỹ thuật sinh học phân tử và giải trình tự gen trong một số trường hợp đặc biệt. 

Các số liệu này sẽ được cập nhật thường xuyên để điều phối hoạt động kháng kháng sinh tại VN.

VN là một trong những quốc gia có tình trạng đề kháng kháng sinh khá cao, do bán thuốc kháng sinh không theo đơn ở khắp nơi và nhiều loại thực phẩm còn tồn dư kháng sinh. 

Tuy nhiên cho đến nay VN chưa có một nghiên cứu quy mô nào về tình trạng đề kháng kháng sinh, ngoài nghiên cứu thực hiện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cách đây gần 10 năm, dưới sự hỗ trợ về chuyên môn của ĐH Oxford.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY